מאמרים

לפני אכלוס
אזור תעשייה קריית אליעזר,
נתניה
מסחר, משרדים
כניסה במרץ 2022
לפני היתר
קרית יהלום,
נתניה
מסחר, משרדים
כניסה ביוני 2024